Ang pan de sal ng mga masasamang tao,

ay pan de monyo.

No comments

Powered by Blogger.