Ang pan de sal ng mga masasamang tao,

ay pan de monyo.

No comments:

Post a Comment