Ang "saksakan ng gwapo"

ay iba sa "saksakin ang gwapo."

No comments:

Post a Comment