Ang "saksakan ng gwapo"

ay iba sa "saksakin ang gwapo."

No comments

Powered by Blogger.