Ang taong madalas magsabi ng "teka muna"

ay waiter.

No comments

Powered by Blogger.