Ang tawag sa maraming kulangot...

ay sobrangot.

No comments:

Post a Comment