Ang tawag sa maraming kulangot...

ay sobrangot.

No comments

Powered by Blogger.