Dilang Pinulupot (Tongue Twister)

Buwis buhay ang baboy sa bubong ng bahay.

No comments

Powered by Blogger.