Dilang Pinulupot (Tongue Twister)

Buwis buhay ang baboy sa bubong ng bahay.

No comments:

Post a Comment