Kung Si Harry ay tagabuhat ng mga gamit, ang tawag sa kanya ay

Harry Porter.

1 comment: