Kung Si Harry ay tagabuhat ng mga gamit, ang tawag sa kanya ay

Harry Porter.

No comments

Powered by Blogger.