Dilang Pinulupot (Tongue Twister)

Ating alamin sa salamin ang aming anim na kanin.No comments

Powered by Blogger.