Dilang Pinulupot (Tongue Twister)

Ating alamin sa salamin ang aming anim na kanin.

No comments:

Post a Comment