Pag ang hamburger naiirita, ang tawag sa kanya ay

ANUBERger

1 comment: