Pag ang hamburger naiirita, ang tawag sa kanya ay

ANUBERger

No comments

Powered by Blogger.