Ang bango ng sabon ay hanggang huling gamit.

Ang bango ng kahon ng sabon ay hanggang huling hithit.

No comments

Powered by Blogger.