Ang bango ng sabon ay hanggang huling gamit.

Ang bango ng kahon ng sabon ay hanggang huling hithit.

No comments:

Post a Comment