Ang magandang pasasalamat sa taong ginising kang napakaaga...

...ay patulugin mo naman siya sa suntok.

No comments

Powered by Blogger.