Ang tawag sa mumurahin na tubo...

... ay chipipipe.

No comments:

Post a Comment