Ang tawag sa mumurahin na tubo...

... ay chipipipe.

No comments

Powered by Blogger.