Antok ka nga...

...kung nakatulog ka pagsakay ng escalator.

No comments

Powered by Blogger.