Pag ang baboy marunong ng roll over ng walang patid...

... malamang iniihaw na siya.

No comments:

Post a Comment