Kung desidido ang langgam...

... pupuntahan pa rin niya ang asukal kahit pinapaligiran ng wasabe.

No comments:

Post a Comment