Gagong Tongue Twister:

Sinigang na sisig siniguradong sinisid ng simpatikong sisiw.

No comments

Powered by Blogger.