Gagong Tongue Twister:

Sinigang na sisig siniguradong sinisid ng simpatikong sisiw.

No comments:

Post a Comment