Ang sukatan ng kahabaan ng ilong...

... ay kung yun ang unang tumatama pag sumalpok ang mukha sa pader.

No comments:

Post a Comment