Kung mabaho ka...

masmaliit chances mong madukutan.

No comments:

Post a Comment