Kung mabaho ka...

masmaliit chances mong madukutan.

No comments

Powered by Blogger.