Sa tall, dark and handsome...

 ...yung "tall" lang talaga yung imposibleng remedyuhan.

No comments:

Post a Comment