Ang lalakeng may dala-dalang pink na payong...

... ay lamang pa rin sa lalakeng nakababad sa araw.

No comments

Powered by Blogger.