Wala kang ikakalamang

kung masmarami ng isang pirasong sago ang halo-halo mo.

No comments

Powered by Blogger.