Wala kang ikakalamang

kung masmarami ng isang pirasong sago ang halo-halo mo.

No comments:

Post a Comment