Kung ang apelyido mo ay "Silog"

...wag na wag nyo ipanagalan mga anak nyo na Tap, Long, Cheek, Ispam, Hat, Fork, Tox, at Bangs.

No comments

Powered by Blogger.