Kung makakain ka ng may unlimited rice,

pwede kang sumubo ng isang buong cup bawat subo ng ulam.

No comments:

Post a Comment