Ang dalawang talikod ay katumbas ng isang buong ikot.

Kaya di dapat mainis sayo ang tao pagsinabi mong tatalikuran mo siyang dalawang beses.

No comments

Powered by Blogger.