Ang dalawang talikod ay katumbas ng isang buong ikot.

Kaya di dapat mainis sayo ang tao pagsinabi mong tatalikuran mo siyang dalawang beses.

No comments:

Post a Comment