Kapag nakulangan ang "D" sa Monday,

isa na siyang monay.

No comments:

Post a Comment