Kung nakasumbrero ka at naglalakad ng normal sa ulan,

di mahahalata ng mga tao na nababasa ka.

No comments:

Post a Comment