Kung nakasumbrero ka at naglalakad ng normal sa ulan,

di mahahalata ng mga tao na nababasa ka.

No comments

Powered by Blogger.