Kung ang tawag sa kumakain ng gulay lang ay "vegetarian",

tama ba tawagin ang kumakain ng tao ay "humanitarian" ?

No comments

Powered by Blogger.