Lahat ng cheeseburger ay may cheese,

Pero di lahat ng hamburger, may ham.

No comments

Powered by Blogger.