Lahat ng cheeseburger ay may cheese,

Pero di lahat ng hamburger, may ham.

No comments:

Post a Comment