Kung gusto mo patigilin ang oras,

tanggalin mo lang ang baterya sa relo.

No comments:

Post a Comment