Ang pagsisigaw

... ay walang bisa kung langgam ang sinisigawan mo.

No comments

Powered by Blogger.