Ang magbasa habang nakatingin sa salamin ay kahanga-hanga.

Ang magbasa ng menu na nakabaligtad, ay katanga-tanga.

No comments:

Post a Comment