Kung ayaw kang paniwalaan na hulog ka ng langit,

...para mo na rin sinabing may ipis na malambing, at langaw na masunurin.

No comments:

Post a Comment