Kailangan mahusay sumalo ng bola

...para maging isang magiting na mambobola.

No comments

Powered by Blogger.