Kailangan mahusay sumalo ng bola

...para maging isang magiting na mambobola.

No comments:

Post a Comment