Kapag nagugulat ka sa multo, daga at kidlat,

.. . pataykambata ka kung harapin ka ng multong daga singbilis ng kidlat.

No comments

Powered by Blogger.