Kapag kulot, salot.

... Kapag utot, saluyot (ang kinain).

No comments:

Post a Comment