Walang malayong kulangot

...sa mahabang kuko.

No comments:

Post a Comment