Kung hindi magising sa kapeng mainit

... ibuhos sa sarili at tumabi sa puno ng hantik.

No comments

Powered by Blogger.