Kung ang malaking langaw ay bangaw...

... ang malaking longganisa ay bongganisa.

No comments

Powered by Blogger.