Ininterview sa TV: "May sumigaw ng sunog..."

"...pero wala ako makita kundi apoy."

No comments

Powered by Blogger.