Kung gusto mong galitin ang jeepney driver...

...magbayad ka ng isang libong bill at sabihin mo dyan ka lang sa susunod na kanto bababa.

No comments

Powered by Blogger.