Sa bagong taon, kung gusto magpaputok...

...huwag maligo.

No comments:

Post a Comment