Kapag masyado masmalakas ang hangin galing bintana...

...itapat ang electric fan sa bintana para humina.

No comments

Powered by Blogger.