Ang kabayong matulin...

...delikado makaharap ang malaking salamin.

No comments

Powered by Blogger.