Ang kabayong matulin...

...delikado makaharap ang malaking salamin.

No comments:

Post a Comment