Kakaibang Tongue Twister

Kaninong kakanin ang kakainin sa kanilang kaing ng kanin?

No comments:

Post a Comment