Ang natuyong sliced na pakwan

ay pwedeng mapagkamalang bell pepper.

No comments:

Post a Comment