Dilang Pinulupot (Tongue Twister)

Sinuka ng sakang na aswang ang tamis-anghang na kinasang suka.


No comments

Powered by Blogger.