Kung inaalok kang bumili ng buy 1 take 1 na telescope,

tingnan mo muna at baka binoculars ang binebenta sayo.

No comments:

Post a Comment