Tongue Twister: Ang mapayapang papaya

ang pinamaypay ng papa na may yaya.

No comments

Powered by Blogger.