Ang anak ng magasawang baog ay hindi baog.

Dahil wala silang anak.

No comments

Powered by Blogger.