Ang anak ng magasawang baog ay hindi baog.

Dahil wala silang anak.

No comments:

Post a Comment