Palaging gumamit ng daliri sa paglinis ng screen ng celphone mo

para mapagkamalan naka touch screen phone ka.

No comments:

Post a Comment