Ang tawag sa mahilig mag poke sa Facebook,

ay Pokerface.
(Kapag may kapartner ka, kapokepoke).

No comments:

Post a Comment